Den korta kvinnans träben

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (15/8)

Muslim sade:

2252 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Shu´bah: Khulayd bin Dja´far berättade för mig, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Det fanns en kort kvinna bland israeliterna. Hon tillverkade två träben och brukade gå mellan två långa kvinnor. Dessutom tog hon på sig en guldring vars ringsten hon fyllde med mysk som är den ljuvligaste doften. Hon gick förbi de två kvinnorna som inte kände igen henne. Då gjorde hon såhär med handen.”

Shu´bah visade en dammande gest med handen.

Beträffande den korta kvinnan som brukade två träben för att inte bli igenkänd av de två långa kvinnorna, så är handlingen harmlös om syftet är korrekt enligt föreskriften. Exempel på ett sådant syfte är att man gör sig själv oigenkännlig för att undkomma besvärligheter. Och om syftet är att göra sig till och likna fulländade kvinnor för att föra män och andra bakom ljuset, så är handlingen förbjuden.