Den korrekta metodiken i avvisningar av Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Hur var Salafs metodik när de avvisade Ahl-ul-Bid´a? I denna fråga är människorna antingen extrema eller oberörda.

Svar: Metodiken i alla frågor skall handla om att rätta sig efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarnas metodik när det kommer till trosläran, kallet till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion och dyrkan. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”1

Visdom handlar om att klargöra sanningen med bevis och belägg. Att argumenten läggs fram på ett måttfullt och försynt sätt innebär att han som lägger fram dem äger fina karaktärer och bra tillvägagångssätt för att övertyga sin opponent. Måhända en debatt är behövlig. Annars räcker det med ett klargörande.

För många människor klargörs sanningen från falskheten som de följer när sanningen klargörs för dem med vishet och bevis från Qur’ânen och Sunnah. Somliga tvekar på grund av en sjukdom eller något annat. Om du behöver argumentera med honom, gör du det på ett fint sätt.

Detta är det bästa sättet för att vägleda dessa människor till Allâhs religion och räddningen. Detta är min åsikt som jag rekommenderar. Allt det refererar till Allâhs raka väg och de renläriga kalifernas metodik. De visste hur människorna skulle förbättras och vägledas till Allâhs sanna religion.

116:125