Den korrekta fastan i Sha´bân

Fråga: Är det Sunnah att fasta hela Sha´bân och lägga ned vikt vid natten till den 15:e Sha´bân?

Svar: Hela Sha´bân skall inte fastas, utan bara merparten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade många dagar i Sha´bân, dock inte hela. Han lät bli att fasta några av dess dagar. Den enda månaden som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade till fullo var Ramadhân, vilket nämns i hadîthen. Det är så Sha´bân bör tillbringas.

Vad beträffar att lägga ned vikt vid just natten till den 15:e Sha´bân, så saknar det bevis. Natten till den 15:e Sha´bân är som alla andra nätter i Sha´bân. Den skiljer sig inte från de andra nätterna. Den som har som vana att dyrka och be om nätterna gör det natten till den 15:e Sha´bân precis som alltid. Det är en innovation att särskilja den natten med dyrkan. Den som gör det syndar. Han belönas inte. Ty det finns inget gott i innovationer. Den som vill väl skall praktisera Sunnah och följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Det har inte bekräftats någon som helst dygd i natten till den 15:e Sha´bân eller till den 15:e Sha´bân. Vissa säger att natten till den 15:e Sha´bân är Ödets natt. Det stämmer inte. Ödets natt är i Ramadhân. Allâh sade:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

”Vi har uppenbarat den under Ödets natt.”1

Det råder samstämmighet om att Ödets natt är i Ramadhân och under de tio sista nätterna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sökte efter den i Ramadhân och aldrig någonsin i Sha´bân. Hur har de kommit fram till att natten till den 15:e Sha´bân är Ödets natt?

197:1