Den klokes förhållande till frun och barnen

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”:

”En forskare uttryckte sina egna funderingar när han sade: ”Jag vet inte vad jag skall säga om de tillgjorda som varken godtas av föreskriften eller intellektet. De ser ned på de flesta tillåtna sakerna och hyllar dem som avstår från dem inklusive familj och äktenskap. Vitsen i intellektet och föreskriften är att intellektet skall få sin rätt till att tänka, fundera, bevisa, forska, vörda, vidhålla, förbereda sig inför följderna och ta till de bästa säkerhetsåtgärderna. Det är allmänt känt att han sade:

”Den som har ett barn skall uppföra sig som ett barn med det.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade skutta omkring och skoja med al-Hasan och al-Husayn, springa kapp med ´Â’ishah och gaska upp sina hustrur.”

Därefter sade han:

”När den kloke är med sin hustru eller slavinna lämnar han sitt intellekt i hörnan. Han skall flörta med henne, skoja med henne och nojsa med henne för att dels ge henne hennes rättighet och dels för att ge sitt intellekt dess rättighet.

Om han är ensam med sina barn förvandlas han till ett barn och ser till att inte vara allvarlig under den tiden.”

1Shu´ayb al-Arnâ’ût sade:

”Hadîthen nämns i ”Kanz-ul-´Ummâl” (5413) vari det nämns att den är från Mu´âwiyah. Hadîthen tillskrivs Ibn ´Asâkir och allt som Ibn ´Asâkir är ensam om att rapportera är svagt.”