Den kloke och hans motsats

Imâm ´Alî bin Muhammad az-Zarwîlî (d. 719)

Risâlah fî Dhamm-il-Bid´a wa Ahlihâ, sid. 250-252

Kloka människor begrundar saker och skiljer på döda och levande. Allt är inte guld som glimmar. Den ende som tar efter den lärde inom Qur’ânen och Sunnah är han som föredrar avhållsamhet och diskretion, vänder sig bort från lustar och onödigheter, slår vakt om erinran och bön, tiger mycket, talar lite, nöjer sig med det han har, sover lite, påbjuder det rätta, värnar om gränserna, åtrår lite, fruktar mycket, glädjer sig inte över att erhålla det jordiska, sörjer inte över att förlora det jordiska. Det enda han bryr sig om är att hans goda handlingar väger tyngre än hans dåliga på Domedagen. Han hatar position. Han älskar för Allâhs sak och han hatar för Allâhs sak. Han är känd för kunskap och allt gott kan nyttas från honom.

Beträffande den som associerar sig med dyrkan och kallar folk till den, älskar samlingar och övernattningar, position hos folk och högaktning av ledare och allmänhet, åtrår människors pengar och innovationer, hatar de lärde, förtalar dem och beskyller dem för att stänga av vägen till Allâh och religionen, så ska han inte följas. Både han och alla som följer honom tillhör Eldens invånare så länge de inte ångrar sig till fullo.