Den islamiska världen enligt as-San´ânî

Denna bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd” är min skyldighet att skriva då jag ser och vet övertygat hur slavar tas till vederlikar i städer, byar och länder i Jemen, Levanten, Egypten, Nadjd, Tihâmah och alla andra islamiska länder1. Det handlar nämligen om dogmer om gravar och levande och samtidigt syndiga människor som säger sig besitta vetskap om det dolda och visioner. De ber inte i moskén med muslimer. Du ser dem inte i Rukû´ eller Sudjûd. De saknar kunskap om Sunnah och Qur’ânen. De bävar inte för Uppståndelsen eller Räkenskapen. Således är jag ålagd att fördöma det Allâh har ålagt mig att fördöma och inte tillhöra dem som döljer det som är obligatoriskt att klargöra.