Den ignorerade terrorismen

Fråga: TV-kanalen Al-Jazeera har videofilmat Usâmah bin Lâdin och två av hans anhängares uttalanden under flyganfallen mot talibanerna och al-Qâ´idah. De kopplade ihop de palestinska frågorna med USA:s säkerhet och talade om kamp. Är det som Usâmah bin Lâdin gör sann kamp för Allâhs skull?

Svar: Precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade är syftet med kamp att Allâhs ord etableras på det mest precisa sättet. Kamp skall utföras av den som förrättar de religiösa ritualerna och undviker orättvisor och aggressioner. Han måste hålla sig till islams lagar i krig så att han inte orättvist orsakar dödar folk och utsätter sitt folk, land och muslimerna för fara. Kamp fordrar en uppriktig avsikt, rättfärdiga handlingar och en verkställelse av föreskriften.

Beträffande flyganfallen i Afghanistan som är en vedergällning för attackerna i New York och Washington, så har jag sagt förut att det måste ske klokt så att inte oskyldiga skadas på grund av andras brott. Ett stort antal människor skall inte straffas för något som de inte har begått. Terroristaktionerna som utfördes av vissa människor är förbjudna och har ingen som helst grund i föreskriften. Detta inkluderar även de judiska aktionerna i Palestina. Judarna säger att de vill slå ner palestinskt uppror, men faktum är det att de dödar och terroriserar oskyldiga människor. De förstör hus, affärer och odlingar. Detta är aggressioner och orättvisa. Stormakternas, och även andra länders, tystnad om det är likvärdigt med att man överser denna aggression och orättvisa. Samma sak kan sägas om brotten och terroristaktionerna som de flera bombexplosionerna i Saudiarabien. Även de är oacceptabla aggressioner, oavsett vad deras motiv är.

De som uppriktigt går ut i kamp får inte utsätta oskyldiga människor för grymheter eller straffa oskyldiga människor. Att döda oskyldiga människor i Afghanistan och förstöra egendomar kan inte accepteras av någon muslim. Samtidigt är det dumt att hota någon utan några medel till konfrontation frånsett lömska och bedrägliga metoder. Det provocerar bara fram stora bestraffningar.