Den idiotiske slösaren

Det är inte tillåtet att spendera pengar på något som inte medför en religiös eller världslig nytta. De lärde är enade om det. Den som lämnar den ramen är en slösaktig idiot. Allâh (ta´âlâ) har förbjudit slöseri och likaså har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjudit slöseri.