Den idiotiske slösaren

Det är inte tillåtet att spendera pengar på något som inte medför en religiös eller världslig nytta. De lärda är enade om det. Den som lämnar den ramen är en slösaktig idiot. Allâh (ta´âlâ) har förbjudit slöseri och likaså har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjudit slöseri.

Det är allmänt känt att den som lämnar något i stiftelse kommer inte att gagnas av det världsligt eller ens religiöst om inte stiftelsen är för Allâhs sak. Allâhs sak är allt som innebär lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) belönar endast den som spenderar sin egendom på det som Han älskar. Dock belönas man inte för något som endast är tillåtet.