Den hemåtervändande resenären

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 136

658 – Jag frågade Ahmad om resenären som äter på dagen och sedan återvänder hem och finner sin hustru precis blivit ren från sin månadsperiod; får han lägra henne? Han svarade:

”Helst inte. Det rapporteras dock att Djâbir bin Zayd lägrade sin hustru i ett sådant fall.”