Den havande kvinnans bön och fasta i samband med blödningar

Fråga: En havande kvinna har fått blödningar. Vad är domen för hennes bön och fasta?

Svar: Den havande kvinnans blödningar är betydelselösa. De är inget menstruationsblod. Hon skall be och fasta. Både hennes bön och fasta är giltiga. Mannen får göra med henne det han brukar göra. De lärda säger att sådant blod är betydelselöst. Däremot skall hon inte två sig till den obligatoriska bönen förrän dess tid har gått in. Dock får hon två sig när hon vill för att be den frivilliga bönen så länge tiden inte är förbjuden. För att be den obligatoriska bönen måste hon dock två sig först när dess tid har gått in. Sådant är fallet om blödningen är kontinuerlig. Om den däremot inte kontinuerlig, så är ingen skada skedd om hon tvår sig innan tiden och ber när tiden är inne förutsatt att inget blod kommer däremellan.