Den hårde, den måttlige och den mjuke

Fråga: När vissa människor blir avrådda från handlingar som motsäger Sharî´ah säger de att man inte skall vara för hård och extrem och att man istället skall vara måttlig. Vad innebär det att vara måttlig?

Svar: Den som får rådet att avstå något förbjudet respektive göra något obligatoriskt i Sharî´ah och uttalar sig på det viset har fel. Han är ålagd att tacka sin rådgivare och rannsaka sig själv. Om rådet stämmer så skall han distansera sig från det förbjudna och göra det obligatoriska.

Angående hans ord att han är för hård, så är det Sharî´ah som avgör vad som är för hårt, underlättat och måttligt. Det som stämmer överens med Sharî´ah är måttligt. Det som överskrider dess gräns är för hårt. Och det som underskrider är bagatellisering.

Det är Sharî´ah som utgör kriteriet i det hela. Måttlighet innebär ett överensstämmande med Sharî´ah. Det som stämmer överens med Sharî´ah är måttligt.