Den gravida kvinnan som dör är martyr

Fråga: Finns det något rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gällande belöningen för den havande kvinnan som dör?

Svar: Ja. Imâm Mâlik rapportade i ”al-Muwattâ’”, Ahmad i ”al-Musnad”, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah och an-Nasâ’î i ”as-Sunan”, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” via Djâbir bin ´Atîk (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Martyrium är sju stycken bortsett från att dö för Allâhs sak; Han som dör av pesten, han som dör av en magsjukdom, han som drunknar, han som bränns till döds, han som dör av lungsäcksinflammation, han som dör under ras och en kvinna som dör i Djum´.”

an-Nawawî sade:

”Hadîthen är autentisk.”

Kvinnan som dör i Djum´ är kvinnan som har ett foster i sin mage när hon dör.