Den goda hustrun

10Att finna en driftig hustru, vem förunnas det –
långt mer än pärlor är hon värd.
11Blint litar hennes man på henne,
och vinsten uteblir inte.
12Dagligen är hon honom till nytta,
aldrig till skada.
13Efter att ha skaffat ull och lin
arbetar hon med flinka händer.
14Från avlägsna trakter hämtar hon förråd,
hon är som köpmannens skepp.
15Gryningen är inte inne när hon stiger upp,
sätter fram mat åt familjen
och ger pigorna deras portioner.
16Hon ser ut en åker och köper den,
planterar en vingård för det hon själv har tjänat.
17Ivrigt går hon till verket
och hugger i med starka armar.
18Kan hon märka att affärerna går bra
får hennes lampa brinna hela natten.
19Lätt hanterar hon sländtrissan
och håller sländan i handen.
20Mot de svaga räcker hon ut handen,
hon öppnar sin famn för de fattiga.
21När snön kommer ängslas hon inte:
hela familjen har kläder av ylle.
22Också täcken väver hon själv,
hon är klädd i linne och purpur.
23På hennes man ser alla med aktning,
där han sitter bland de äldste i porten.
24Rockar av linne syr hon och säljer,
handlaren förser hon med bälten.
25Styrka och värdighet utstrålar hon
och ser leende framtiden an.
26Talar gör hon med klokhet,
vänliga förmaningar delar hon ut.
27Uppmärksamt följer hon allt i huset,
aldrig äter hon lättjans bröd.
28Välsignad blir hon av sina barn,
och hennes man lovprisar henne:
29Åtskilliga duktiga kvinnor har jag sett,
men du överträffar dem alla! –
30Älsklighet kan bedra, skönhet förgår,
för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.
31Överlämna åt henne hennes mödas lön,
må hon prisas i portarna för sina verk.