Den glömske ska påminnas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/274)

Fråga: Vad är man skyldig att göra om man ser den fastande äta utav glömska?

Svar: Han ska påminna honom. Denna påminnelse är samarbete om rättfärdighet och gudsfruktan. Det är som att se en person be mot fel håll, två sig med orent vatten och dylikt; det är obligatoriskt att upplysa personen. Även om den fastande är ursäktad till följd av sin glömska, så är inte hans broder som känner till situationen ursäktad. Med andra ord måste han påminna honom. Förmodligen kan det hela också bevisas med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Jag är lik er ingenting annat än en människa. Jag glömmer precis som ni glömmer. Om jag glömmer, skall ni påminna mig.”1

Om den glömske bedjande ska påminnas, gäller samma sak den glömske fastande.

1al-Bukhârî (401) och Muslim (572).