Den glömske är ursäktad, inte du

Fråga: Vad skall jag göra om jag ser en person äta eller dricka utav glömska på dagen i Ramadhân? Skall jag påminna honom eller låta honom vara?

Svar: Det är obligatoriskt att påminna honom om man vet att han är ålagd att fasta. Den glömske är ursäktad, men du har inte glömt. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

15:2