Den glade studenten

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 49-50

En student ska se till att visa fina karaktärer, ständig glädje och gott humör. Sådana egenskaper begåvade Allâh profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

”Du har en väldig karaktär.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ständigt glad och leende. Det är alltid glädjande att träffa en person som är på det viset. Men känner du samma sak när du träffar en person med rynkad panna och bister min? Nej. Se därför till att vara på humör och le. Det hör ju till tron att träffa sin broder med ett leende. Var säker på att sådana drag kommer få dig själv att slappna av i alla fall, var du än befinner dig. Var glad och le. Abû Razîn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattade åt Sina slavars hopplöshet trots att Hans ändring var nära.” Jag sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”2

Det betyder att Herren (subhânahu wa ta´âlâ) gläds av alla goda handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh gläds mer över Sin slavs ånger än när någon av er gläds över sin kamel som han har sin mat och dryck på och sedan blir av med den. Sedan letar han efter den utan att hitta den. Därefter lägger han sig under trädet och inväntar döden. Rätt som det är står kamelen ovanför honom. Han tar då tag i dess sele och råkar säga utav stark glädje: ”Allâh! Du är min slav och jag är Din herre.”3

Se därför till att le och vara glad med dina bröder och din familj. Om Allâh begåvar dig med denna egenskap, kommer folk att tycka om dig, du kommer att få gehör bland dem och dina fel kommer att bemötas med överseende.

168:4

2at-Tayâlisî (1092), Ahmad (4/11), Ibn Mâdjah (181), Ibn Abî ´Âsim (554), at-Tabarânî (19/207), al-Âdjurrî, sid. 279, och ad-Dâraqutnî (30). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (6/2/732-733).

3al-Bukhârî (6308) och Muslim (2747).