Den giltiga och ogiltiga bönen vid gravarna

Utmed principerna verkar den mest korrekta åsikten vara att bönen bestående av Rukû´ och Sudjûd är helt förbjuden vid och mot en grav. Beviset för det är bland annat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade dem som tar gravar till böneplatser.

Angående bönen som saknar Rukû´ och Sudjûd och handlar enbart om bön för den döde, så är den giltig vid en grav. Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah, Ibn ´Abbâs och Anas (radhiya Allâhu ´anhum) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så.

Alltså förbannar hadîthen dem som tar gravarna till böneplatser därför att bönen består av Sudjûd. Det gör dock inte begravningsbönen. Dess plats kallas inte för böneplats –مسجد – eftersom ingen Sudjûd görs på den. Så kombineras hadîtherna.