Den fullkomliga människan enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

´Abdul-Karîm bin Ibrâhîm al-Djîlî (d. 826) levde på 700-talet. Han tillhör de stora Sûfiyyah som anammade Ibn ´Arabîs metod och bevarade hans arv. Hans viktigaste bok är ”al-Insân al-Kâmil”. Den går ut på att fastställa att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den fullkomliga människan och att den fullkomliga människan är ingen annan än Allâh.

Jag har behandlat al-Djîlî i min bok ”Hâdhihi hiyas-Sûfiyyah”, men det jag skall nämna idag citerar jag för första gången ur hans egna bok ”al-Insân al-Kâmil”.