Den frivilliga bönen bes efter Dhikr

Fråga: Jag har läst att det är Sunnah att läsa Dhikr högt efter den obligatoriska bönen. Hur lyder regeln för att höja rösten? Ibland kan det störa vissa bedjande.

Svar: Be inte Sunnah förrän du har gjort Dhikr. De som reser sig upp så fort imamen har gjort Taslîm och ber Sunnah gör fel. De skall vänta till dess att de läser Adhkâr. Därefter kan de resa sig upp och be Sunnah. Likaså finns det ett förbud för att be direkt efter den obligatoriska bönen förrän man har talat däremellan eller skiftat plats.