Den framgångsrike studenten

Orsaka inte ditt hjärtas sjukdom. Håll dig borta från personen som vill prata med dig och orsaka ditt hjärtas sjukdom. Säg till honom att du har kommit hit för att rena ditt hjärta och inte för att smutsa ned det. Titta bara på vissa människor i Dammâdj! Titta vad som hände med dem när de började lyssna på skvaller. De lyssnade på skvaller till dess att de föll i hat, agg och grupperingar och Dammâdj föll. Det kommer dock att resa sig igen – om Allâh vill – när godhet och gåvor återvänder till det.

Jag råder de huvudansvariga för anläggningarna – oavsett om det är Shaykh ´Abdur-Rahmân [al-´Adnî], Shaykh [Muhammad] al-Imâm, Shaykh [´Abdul-´Azîz] al-Bura´î, Shaykh ´Abdullâh bin Mar´î [al-´Adnî] i Shihr eller de andra huvudansvariga för anläggningarna som vår broder Abû ´Ammâr hos oss i Hudaydah, Ahmad bin Sâlim i Husayniyyah, Shaykh Hasan ´Ilyawah i Shabwah och andra – att ta hand om sina anläggningar och aldrig någonsin acceptera något oväsen om någon lärd.

Vi respekterar alla lärda. Vi respekterar de lärda i Hidjâz, Nadjd och på alla andra platser i världen så länge de håller fast vid Qur’ânen och Sunnah. Vi respekterar dem, uppskattar dem och vördar dem. Detsamma gäller Ahl-us-Sunnahs lärda i Jemen. Vi tar emot dem med nöje. Vi tillåter inte att någon lärd förtalas eller smädas. Det spelar ingen roll om han är i Jemen, Hidjâz, Nadjd, Egypten, Sudan eller någon annanstans. Hur skall vi acceptera att de lärda förtalas och smädas när vi inte ens tillåter att lekmän förtalas och smädas? Om vi ser en person förtala eller göra narr av en lekman säger vi till honom att frukta Allâh och hålla tyst. Du är en student. Se till att uppföra dig såsom kunskapen säger. Vad kallarna och de lärda berör, så agerar vi än mer på det viset.

Angående Hizbiyyûn, så har jag sagt till er att vi avsvär oss inför Allâh alla som avviker från Qur’ânen och Sunnah. Var och en behandlas utmed sin avvikelse. I vår gemenskap accepterar vi endast folk med etiketter som inte klagar och som ingen klagar på. Han är nummer ett hos oss. Han klagar inte och ingen klagar på honom. Han har ett fint uppförande och är respekterad. Han bryr sig om sina lektioner, memorerar, antecknar, schemalägger sina lektioner, repeterar dem, kallar till Allâhs religion, samarbetar om att kalla till Allâhs religion och lär sina bröder. Han är en framgångsrik människa.