Den frågan skall inte finnas i Saudiarabien

Fråga: Jag bad i en moské. En ungdom fick syn på mig, hälsade på mig och frågade mig om vilken grupp jag tillhör. Jag sade att vi alla är muslimska bröder. Han godtog inte svaret. Han var på mig och sade att jag måste vara från Ahl-ul-Hadîth, Djamâ´at-ut-Tablîgh eller al-Ikhwân al-Muslimûn. Det visade sig att killen inte tillhörde moskén eller dem som ber i den. När vi skulle be sade han att han inte ber bakom någon förrän han vet vilken grupp han tillhör. Både du och bröderna vet att denna splittring har orsakat en stor ondska och oenighet bland bröderna och studenterna. Jag hoppas på ditt råd.

Svar: Jag anser att ett liknande tillvägagångssätt måste försvinna. Alla människor är likadana och lov och pris tillkommer Allâh. De är alla muslimer. Ditt svar var korrekt.

Att ålägga människor att delas upp i sekter och till Tablîghiyyûn, Salafiyyûn, al-Ikhwân al-Muslimûn, Islâhiyyûn, Ahl-us-Sunnah och så vidare, är något vårt land inte är i behov av. Andra länder kanske behöver det. Därborta finns grupperna. Men hos oss finns de inte och lov och pris tillkommer Allâh.

Dessa som kallar till Hizbiyyah, sektväsen, vållar sig själva och andra skada. De kommer att leda landet till en lång oenighet och flera sekter.

Mitt råd till brodern är att be Allâh om förlåtelse och ångra sig inför Honom. Han skall veta att vi är alla bröder med en enda religion, under en enda Sharî´ah. Att du skall säga att man måste tillhöra al-Ikhwân, Tablîghiyyûn eller Ahl-ul-Hadîth? Alla följer vi Hadîth och Qur’ânen. Vi ber Allâh att Han vägleder alla.