Den förvirrade ungdomens räddning

Fråga: Det finns förvirrade ungdomar som inte vet vad de skall ta sig till och vem de skall följa. De har ingen kunskap om sekters ondska. Vad råder ni?

Svar: Det går inte att skilja mellan sanning och falskhet utan kunskap. Först och främst skall han vara uppriktig gentemot Allâh och få sig själv att älska sanningen. Han skall söka efter sanningen och inte vara fanatisk till någon om det så skulle vara ens fader, broder eller någon annan.

Om han finner sanningen med dess bevis och ser att islams imamer och Salaf följer den skall han hålla fast vid den och bita tag i den med kindtänderna.

Om han finner falskheten skall han lämna den om så hans farfäder och lärare håller fast vid den. Han skall lämna falskheten och varna för den.

Allâh sände sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) och uppenbarade skrifter för dem för att varna för ondska och innovationer. De värsta frågorna är nyheterna. Om han ser att en sak är ond och innovation skall han lämna den för Allâhs, skapelsernas Herre, sak. Han skall älska för Allâhs sak och hata för Allâhs sak.

Han skall söka kunskap ärligt för Allâhs sak. Han skall söka den från dess rena källor. Sanningen som du finner skall du bita tag i med kindtänderna och falskheten skall du förkasta och undvika. Därtill skall du varna andra för den. Och ta kunskap från pålitliga lärda som är kända för att följa Sunnah.