Den försvunnes arv

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 73

66 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en försvunnen man. Han svarade:

Efter fyra år kan hans egendom delas ut.”