Den försvunne mannens hustrus väntetid

På ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) tid hände det att en kvinnas make försvann. Då sade han:

”Hon skall vänta i fyra år. Därefter har hon sin vänteperiod i fyra månader och tio dagar.”

Rapporterad av Mâlik och ash-Shâfi´î som hade denna åsikt först.

Angående hadîthen som rapporteras av al-Mughîrah bin Shu´bah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den försvunnes kvinna är hans kvinna till dess att klargörandet kommer till henne.”

så rapporteras den av ad-Dâraqutnî och den är svag enligt Abû Hâtim, al-Bayhaqî, ´Abdul-Haqq, Ibn-ul-Qattân och andra. Ibn Abî Shaybah rapporterade via Sa´îd bin al-Musayyab att ´Umar bin al-Khattâb och ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om den försvunnes kvinna:

”Hon skall vänta i fyra år. Därefter har hon sin vänteperiod i fyra månader.”

Abû ´Ubayd rapporterade via Djâbir bin Zayd att han var med om att Ibn ´Abbâs och Ibn ´Umar diskuterade om den försvunne mannens kvinna. De sade:

”Hon skall vänta i fyra år. Därefter har hon sin vänteperiod som en änka.”

Dessa fyra följeslagare är alltså enade om denna dom. Ingen har sagt något annat bortsett från det som rapporteras av ´Abdur-Razzâq från ´Alî som sade:

”Den försvunnes kvinna är en prövad kvinna. Hon får härda till dess att hon dör eller blir skild.”

Det rapporteras att Ibn Mas´ûd höll med honom. Jag vet dock inte om ´Alîs rapportering är autentisk.

´Umars åsikt has av Mâlik, Ahmad och Ishâq och den rapporteras även av Ibn Mas´ûd och en grupp efterföljare som an-Nakha´î, ´Atâ’, az-Zuhrî, Makhûl och ash-Sha´bî.

Förmodligen är ´Umars och de andra omnämndas argument att det är känt att Sharî´ah förbjuder att två mäns säd finns i en kvinna samtidigt. De flesta lärda säger att en kvinnas graviditet överstiger inte fyra år. När den tiden går ut efter makens frånvaro vet man att hon inte är gravid och att det inte finns någon risk för att det skall finnas två mäns säd i henne samtidigt. Därtill väntar hon en änkas vänteperiod just för att det är möjligt att hennes make har dött.