Den förste som trodde på Nattfärden

306 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade tagits på en nattlig färd till Aqsâ-moskén började människorna tala om det. Människor som brukade betro och bekräfta honom avföll. De tog det till Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Vad säger du om att din vän påstår att han togs på en nattlig färd till Jerusalem i natt?” Han sade: ”Säger han det?” De sade: ”Ja.” Han sade: ”Om han säger det så talar han sanning.” De sade: ”Tror du verkligen på att han begav sig till Jerusalem i natt och kom tillbaka innan gryningen?” Han sade: ”Ja. Jag tror på något som är mer osannolikt än så; jag tror på att han tar emot besked från himlen morgon och afton.” Därav fick han namnet ”Abû Bakr as-Siddîq”, bekräftaren.

Rapporterad av al-Hâkim (3/62) via Muhammad bin Kathîr as-San´ânî: Ma´mar bin Râshid berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).

al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

adh-Dhahabî höll med.

Det kan diskuteras. as-San´ânî består av svaghet på grund av sitt minne. Således tog adh-Dhahabî med honom i ”adh-Dhu´afâ’” och sade:

”Ahmad ansåg honom vara svag.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Trovärdig, men förfelar mycket.”

En sådan person utgör inget argument om han är ensam om att rapportera något. Men han har bestyrkts från andra håll varpå hans hadîth är autentisk.

Imâm Abû Dja´far at-Tahâwî konstaterade i ”Mushkil-ul-Âthâr”1 att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) kallades för ”as-Siddîq” därför att han var den förste som bekräftade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begav sig från Makkah till Jerusalem och kom tillbaka till sitt hem i Makkah under en och samma natt, även om alla troende bekräftar det när de får reda på det.

12/145.