Den förste som tillämpade analogi

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

“Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte såsom Jag befallde dig?” Han svarade: “Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Iblîs var den förste som tillämpade analogi. Hans analogi var dock fel. Den som jämför religionen med sin åsikt enar Allâh med Iblîs.”

Ibn Sîrîn sade:

”Solen blev dyrkad först efter att analogi hade tillämpats.”

Muhammad bin Djarîr sade:

”Den vidrige trodde att eld är bättre än lera. Han visste emellertid inte att det är Allâh som avgör vad som är dygdigt; Han rentav prioriterade lera framför eld.”

17:12