Den förste som sade att Qur’ânen är skapad 2

Publicerat: 2004-08-29
Författare: Imâm Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)
Källa: Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/425-428)

 

641 – ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim berättade att han hörde sin fader säga:

””Den förste som sade att Qur’ânen är skapad var Dja´d bin Dirham. Detta sade han ungefär 120 H.””

Efter dem två kom Bishr al-Marîsî, må Allâhs vrede vila över honom, som var en judisk målare. Han utropades som hedning av Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin al-Mubârak, Yahyâ bin Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wakî´, Yazîd bin Hârûn, ´Abdur-Razzâq bin Hamâm, Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî, ´Alî al-Madînî m fl.”

642 – Ghâlib at-Tirmidhî sade:

””Jag vet inte hur många gånger jag hörde Abû Yûsuf säga till Bishr al-Marîsî: ””Lämnar du inte den där åsikten, kommer jag att hugga av dina ben och armar och korsfästa dig på den här bron.”””

643 – Abû ´Abdillâh at-Tahrânî sade:

””Jag hörde en man ställa en fråga till al-Djûzadjânî varpå han svarade honom. Därefter sade mannen att al-Marîsî säger något annat. Då sade al-Djûzadjânî till dem som var runtomkring honom:

””Fri är Allâh från brister! Jag förundras över den här personen. Han frågade mig om en sak och jag svarade honom och därefter citerar han en hedning!””

644 – Hishâm bin ´Ubaydillâh sade:

””Hos oss är al-Marîsî den vilseledde Djahm bin Safwâns efterträdare. Han är precis som Bal´am bin Bâ´ûrâ som Allâh sade om:

””Och berätta för dem vad som hände den man som Vi hade gett del av Våra budskap och som sköt dem ifrån sig.”” (7:175)

645 – Muhammad bin Abî Kabshah sade:

””Jag hörde en man skrika ut på sjön: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh, al-Marîsî ljuger! Det finns ingen sann gud utom Allâh, må Allâhs vrede vila över al-Marîsî.”” Med oss ombord fanns en av al-Marîsîs anhängare. När han hörde detta föll han ned död.””

646 – Yahyâ bin Yûsuf az-Zimmî sade:

””En natt när jag var på väg till Khurâsân drömde jag om Iblîs. Han var iklädd päls och i hans kropp fanns ögon som eldar. Jag frågade honom: ””Vem är du?”” Han sade: ””Jag är Iblîs.”” Jag sade: ””Var är du på väg?”” Han sade: ””Till Bishr bin Yahyâ”. Den mannen var hos oss i Marw och hade samma åsikt som al-Marîsî. Därefter sade han: ””I varje stad har jag en guvernör.”” Då sade jag till  honom: ””Vem är din guvernör i Irak?”” Han svarade: ””Bishr al-Marîsî.” Han manade folket till det inte ens jag klarade av, nämligen att säga att Qur’ânen är skapad.”””