Den förste som sade att en Muhrim inte får ha sydda kläder och dess betydelse

Angående de lärdas (rahimahumullâh) ord att en Muhrim inte skall ha på sig något sytt, så var den förste som sade det efterföljarnas Faqîh Ibrâhîm an-Nakha´î (rahimahullâh). Han menade kläder som är skräddarsydda utmed ens kropp eller ens kroppsdel och inte klädesplagg som består av stygn.

Dagens lekmän har förstått från det att de lärda menar allt som består av stygn. De till och med frågar om broderade tofflor. Får man gå i dem? De har ju stygn. De till och med frågar om de lappade underdelarna (Izâr) och överdelarna (Ridâ’) bara för att det finns stygn i dem och så vidare…