Den förste som får kläder på Domedagen

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började tillrättavisa oss och sade: ”Människor! Ni kommer att samlas inför Allâh barfota, nakna och oomskurna:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

”Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det!”1

Den första människan som får kläder på Domedagen är Ibrâhîm (´alayhis-salâtu was-salâm). Män från mitt samfund kommer att föras fram och bli tagna i vänsterhanden. Jag kommer att säga: ”Herre! Mina anhängare!” Då säger Han: ”Du vet inte vad de har innoverat efter dig.” Jag skall säga det den rättfärdige tjänaren sade:

وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Jag var vittne till deras handlingar så länge jag levde bland dem, men sedan Du kallade mig till Dig är det Du som vakar över dem; Du är vittne till allt som sker. Om Du straffar dem är de ju Dina tjänare; och om Du förlåter dem är Du den Allsmäktige, den Vise.”2

Det kommer att sägas: ”Alltsedan du har lämnat dem har de vänt ryggen och gått tillbaka.””3

Hadîthen bevisar Ibrâhîms förträfflighet och unika drag på samma sätt som Mûsâ utmärktes med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fann honom hålla i tronens ben trots att han är den förste som återuppstår ur marken. Detta fordrar inte att Ibrâhîm är bättre än Muhammad inom allt. Faktum är att Muhammad är den bäste på Domedagen.

Vår Shaykh Abûl-´Abbâs sade:

”Det är möjligt att hadîthens betydelse berör alla människor bortsett från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

De lärda har talat om visheten bakom att Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den förste som får kläder. Det har rapporterats att det aldrig har funnits någon människa som har varit så rädd för Allâh som Ibrâhîm. Därför är han den förste som får kläder för att hans hjärta skall vara tryggt.

Det kan också bero på det som har nämnts i en hadîth och att han var den förste som beordrades att förrätta bönen i Sirwâl för att sätta ytterligare vikt vid att täcka de privata delarna och för att hans kön inte skulle röra vid böneplatsen. Han gjorde vad han hade blivit beordrad och belönades till följd därav med att vara den förste som får kläder på Domedagen.

Det kan också bero på han blev avklädd framför alla människor när han kastades in i elden  på samma sätt som man gör när man skall avrätta någon. Han fick utsättas för det för Allâhs sak. När han då härdade, såg fram emot Allâhs belöning och förlitade sig på Allâh, skonade Han honom eldens ondska i detta liv och i livet efter detta. Han belönade honom för den nakenheten genom att befria honom från Domedagens nakenhet framför alla människor. Detta är Idjtihâd och Allâh vet bättre.

1 21:104

2 5:117-118

3 Muslim (2860).