Den förste mannen som trodde på profeten innan han blev sändebud

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Khadîdjah tog honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till sin kusin Waraqah bin Nawfal bin Asad bin ´Abdil-´Uzzâ. Han var en man som hade konverterat till kristendomen under den hedniska tiden. Han kunde skriva hebreiska så han skrev Evangeliet på hebreiska det Allâh ville han skulle skriva. Han var en gammal man som hade förlorat synen. Khadîdjah sade till honom: ”Kusin! Lyssna till din brorson!” Waraqah sade: ”Brorson! Vad ser du?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för honom vad som hade hänt. Då sade Waraqah till honom: ”Det är Nâmûs som Allâh skickade ned till Mûsâ. Jag önskar jag vore ung. Jag önskar jag lever när ditt folk kör ut dig.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kommer de att köra ut mig?” Han sade: ”Ja. Aldrig har en man kommit med det som du har kommit utan att han har fått fiender. Om jag lever när din dag kommer skall jag stödja dig starkt.” Det tog inte lång tid förrän Waraqah dog och Uppenbarelsen avtog.”1

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade berättat för Khadîdjah vad som hade hänt tog hon honom till Waraqah bin Nawfal. Han hade kunskap om Skriften då han hade konverterat till kristendomen. På den tiden var kristendomen inte lika förvrängd som den blev efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall. Efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall föll den i en väldig förvrängning så att de till och med förnekade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall som nämns bekräftat i Evangeliet.

Han (rahimahullâh) sade:

”Det är Nâmûs som Allâh skickade ned till Mûsâ.”

Nâmûs sägs vara hemlighetens sändebud som skickas med hemligheter.

Han sade:

”Jag önskar jag vore ung. Jag önskar jag lever när ditt folk kör ut dig.”

Det hörde till mannens instinkt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle bli utkörd. Han drog den slutsatsen utifrån att ingen man har kommit med det som han har kommit utan att han har fått fiender. Det var ren fakta. Därefter sade han:

”Om jag lever när din dag kommer skall jag stödja dig starkt.”

Dock upplevde han aldrig den dagen. Vissa lärda säger att Waraqah bin Nawfal är den förste mannen som trodde på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det stämmer. Han är dock den förste som trodde på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innan han blev sändebud. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var inget sändebud när

اقْرَأْ

”Läs!”2

hade uppenbarats, utan bara en profet. Vad beträffar den förste mannen som trodde på honom när han var ett sändebud, så var det Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh).

1al-Bukhârî (3).

296:1