Den första typen av vatten – det renande

Publicerad: 2010-08-28
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqidsî
Källa: al-Muqni´ (1/17-18)
Kommentar: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/18)

 

Det finns tre typer av vatten:

Den första: Renande vatten. Det är ett vatten som har…

1) … kvarblivit i sin ursprungliga form,

2) … eller ändrats på grund av lång vistelse,

3) … eller någonting rent som det inte kan skyddas mot, som alger och löv,

4) … eller någonting som inte har beblandats med det, som aloe (´Ûd), kamfer (Kâfûr) eller parfym,

5) … eller någonting vars grund är vatten, som havssalt,

6) … eller en odör som drabbar dess utkanter,

7) … eller värms av solen eller någonting rent.

Allt detta är rent i sig och renande åt annat. Det får en person att bli ren och det tar bort orenheter och det är inte föraktfullt att använda sig av det. Men är det föraktfullt att använda sig av vatten som har värmts av orenheter (Nadjâsah)? Här har Ahmad bin Hanbal två åsikter1.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh)  sade:”Vatten som värms upp av orenheter består av tre typer: Den första: Att man vet att det orena kommer att falla i vattnet. Detta vatten är smutsigt även om det orena skulle vara litet. Den andra: Att man anar starkt att det inte kommer att falla i vattnet. Detta är rent baserat på sitt ursprung och inte föraktfullt att använda enligt en av Hanâbilahs åsikter som föredras av ash-Sharîf Abû Dja´far och Ibn ´Aqîl. al-Qâdhî anser dock att det är föraktfullt eftersom det finns en risk att det orena har fallit däri. Den tredje: Allt utöver det. Här har Ahmad två åsikter. En av dem är att det är föraktfullt och det är Hanâbilahs starkaste åsikt. Den andra säger att det inte är det och detta är ash-Shâfi´îs åsikt.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/18))