Den första raden bakom imamen

Fråga: Vi har en böneplats i skolan som inte rymmer alla studenter. Därav ställer sig vissa studenter bredvid imamen. Räknas det som den första raden med tanke på att det sker dagligen?

Svar: Den första raden är den som är direkt bakom imamen. De som står bredvid honom belönas inte för att ha stått i den första raden. Deras handling är bara tillåten och inte rekommenderad. Det är tvivelsutan Sunnah att stå bakom imamen. Om de blir tvungna att stå bredvid imamen, får de göra så. Det räknas dock inte som den första raden.

Fråga: Även om det sker dagligen året runt?

Svar: Det finns inget som förbjuder det. Det är tillåtet. Det är bättre att de står bredvid imamen än att vänta på att nästa samling skall be.