Den första meningsskiljaktigheten om kalifatet

Det rådde ingen meningsskiljaktighet om ledarskapet förrän ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) blev kalif. Vad gäller de tre tidigare kaliferna, rådde det ingen meningsskiljaktighet på deras tid bortsett från det som hände under Saqîfah-dagen. Och även i samband med den händelsen enades de innan de lämnade platsen. En sådan händelse anses inte vara någon meningsskiljaktighet.