Den förbjudna gravstenen

Fråga: Är det tillåtet att skriva Qur’ân-verser, den dödes namn och när han dog på en tavla vid hans grav?

Svar: Det är inte tillåtet att skriva på gravstenarna vare sig det är den dödes namn, biografi eller hans döds datum. Allt det är förbjudet därför att det orsakar extrem inställning till den döde. De okunniga, lekmännen och mytomaner kanske börjar göra Tabarruk via den. Dock är det tillåtet att lägga en gravsten så att man känner igen graven för att besöka den och be för den döde.