Den föraktfulla tiden innan Dhuhr

Det blir föraktfullt att be 10-15 minuter innan Dhuhr. Men då talar jag utifrån att de kallar till bön utmed den föreskrivna tiden, inte utmed den uträknade. Det är lätt att komma fram till de föreskrivna tiderna, bara man månar om dem lite. Trots att de första muslimerna i stort sett var analfabeter, så kallade de till bön utmed den föreskrivna tiden.