Den födande kvinnans förlorade synder

Fråga: Stämmer det att den födande kvinnan förlorar alla sina synder på grund av våndorna och mödan hon upplever?

Svar: Det stämmer inte. Kvinnan är som alla andra människor; om hon drabbas av något och härdar och räknar med belöning, belönas hon för smärtorna och olyckorna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att till och med att törnen som muslimen sticker sig på raderar synder:

Det finns inte en olycka som drabbar muslimen utan att Allâh (´azza wa djall) stryker bort hans synder för den om han så skulle sticka sig på en törn.”1

Den olycksdrabbade som härdar och räknar med belöning hos Allâh belönas för sitt tålamod och hopp om belöning medan olyckan raderar hans synder. Olyckor rader synder oavsett. Tillsammans med tålamod medför de även belöning. Tvivelsutan upplever den födande kvinnan smärta och besvärligheter. Smärtan raderar hennes synder. Om hon därtill härdar och räknar med belöning hos Allâh, belönas hon också.

1al-Bukhârî (5317) och Muslim (2572).