Den felaktiga förståelsen av trosbekännelsen

Publicerad: 2010-09-20
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/72)

 

Att tolka trosbekännelsen ”Lâ ilâha illâ Allâh” som att det inte existerar någon gud utom Allâh är ett väldigt fel.

För det första stämmer det inte överens med verkligheten. Det finns ju många falska gudar som dyrkas på jorden.

För det andra fordrar tolkningen ”det finns ingen gud utom Allâh” att dessa gudar är sanna. Ty det är som om att man säger att alla gudar är Allâh. Det råder inga tvivel om att denna betydelse är osund. Alltså måste betydelsen vara att det finns ingen sann gud utom Allâh.