Den fattiges Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/109-110)

Jag frågade Ibn-ul-Qâsim om den som är berättigad till Zakât-ul-Fitr också ska betala Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik. Han svarade ja.

Jag frågade honom om den behövande måste betala Zakât-ul-Fitr. Han svarade:

”Mâlik sade till mig: ”Om han kan göra det gör han det.”

Då frågade vi honom om han kan hitta någon som kan låna pengar till honom. Han svarade:

”Då får han låna och betala.”

Jag frågade honom om den behövande som varken kan låna eller har för att sedermera bli kapabel att betala Zakât-ul-Fit för alla gångna åren; måste han göra det? Han sade:

”Nej. Det är Mâliks åsikt och min åsikt.”

Mâlik sade också:

”Den som sinkar Zakât-ul-Fitr i flera år får betala för alla gångna år.”