Den fastande tar blodprov i höger hand

Fråga: Vad är domen för att den fastande tar blodprov i höger hand?

Svar: Sådant blodprov bryter inte fastan. Det är förbisett eftersom det är behövligt samt inte känt för att vara en fastebrytande faktor.