Den fastande får förtala Râfidhah och tiga om ledarna

Ibn-ul-Bukhârî lät oss rapportera: Ibn Tabarzad underrättade oss: ´Abdul-Wahhâb al-Anmâtî underättade oss: as-Sarayfînî underrättade oss: Ibn Habâbah underrättade oss: al-Baghawî berättade för oss: Ibrâhîm bin ´Abdillâh al-Qassâr berättade för mig: Mus´ab bin al-Muqdâm berättade för oss, från Zâ’idah som sade:

”Jag sade till Mansûr bin al-Mu´tamir: ”Får jag förtala ledarna när jag fastar?” Han svarade: ”Nej.” Jag sade: ”Får jag förtala dem som skymfar Abû Bakr och ´Umar då?” Han svarade: ”Ja.”