Den eviga lyckans fader

Någon kan få för sig att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som ber en gång för min hyllning hyllar Allâh tio gånger för den.”

innebär att den som ber för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyllning belönas mer än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är dock inte så. Han får samma belöning som den bedjande eftersom det är han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som har lärt honom det och föreskrivit det för honom. Alltså får han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lika stor belöning som den bedjande.

Fadern får inte mer än det som sonen ber för honom. Därmed klargörs betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

”Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar.”1

Han är den själslige fadern medan den biologiske fadern är den kroppslige fadern. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är anledningen till den troendes eviga lycka i de båda liven. Den biologiske fadern är bara anledningen till hans existens.

Det är allmänt känt att människan är skyldig att lyda sin lärare när denne uppmanar henne till det goda och befaller Allâhs befallningar. Det är inte tillåtet för henne att lyda sin fader om han opponerar sig den här kallaren. Ty han kallar honom till det som gagnar honom och för honom närmare hans Herre. När han följer honom vinner han den eviga lyckan.

Det klargör att den själslige fadern har en större förträfflighet än den kroppslige fadern. Den förste är hans fader i religionen och den andre är hans fader från leran. Kan de ens jämföras?

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur är de troendes mödrar sett till helgden. De är alltså inte deras Mahârim. De förtjänar mer respekt än vad de biologiska mödrarna gör.

133:6