Den ensammes bön bakom raden

Den ensammes bön bakom raden har detaljerade scenarion:

1 – Om raden är hel så är bönen giltig.

2 – Om raden inte är hel så är bönen ogiltig. I grund och botten är det obligatoriskt att be i raden och stå tillsammans med muslimerna under bönen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den ensamme bakom raden har ingen bön.”1

Likaså befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mannen som bad bakom raden att ta om bönen2.

Dock faller plikten i samband med oförmåga. Den här personen är oförmögen. Vad skall han göra om han ser att raden är hel?

Den korrekta åsikten är den som valdes av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî och utgör en kombination av bevisen; den som ber ensam bakom raden för att raden är hel har en giltig bön och den som ber ensam bakom raden som inte är hel har en ogiltig bön.

1Ahmad (16297), Ibn Mâdjah (1003) och Ibn Hibbân. Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2/328).

2Ahmad (18000), Abû Dâwûd (682), at-Tirmidhî (231) och Ibn Mâdjah (1004). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (541).