Den enda lösningen med den omedgörlige tvistaren

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

”Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: ”Låt oss kalla våra söner och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, ja, låt oss alla samlas och ödmjukt be Allâh att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Allâhs fördömelse över alla som ljuger.”1

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ

”Om någon vill tvista med dig om detta…”

Det vill säga om ´Îsâ (´alayhis-salâm) och att han är något mer än en slav:

مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ

”… sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del…”

Det vill säga att han är Allâhs slav och sändebud och klargjort Sharî´ah-enliga bevis för dem som debatterar med dig att han är en slav som Allâh hade ärat med Sina gåvor. Därmed klargörs det att den som inte håller med dig om denna övertygande kunskap är omedgörlig. Det är värdelöst att debattera med honom; varken du eller han kommer att gagnas. Sanningen är klar. En debatt med honom innebär en debatt med en omedgörlig person som går emot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans syfte är att följa sin lyst och inte det som Allâh har uppenbarat. Den finns ingen lösning för honom. Därför befallde Allâh (ta´âlâ) Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att gå över till utmaning och bön om förbannelse; de skulle be Allâh förbanna och straffa den som ljuger och ta med sig sina barn och kvinnor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade dem till det, men de vägrade. De visste att en sådan bön skulle innebära att de aldrig mer skulle få se sina familjer eller sina egendomar. Deras straff skulle nämligen ha blivit påskyndat. De behagades av sin religion trots att de var övertygade om dess falskhet. Det är en ytterlig förstörelse och omedgörlighet.

13:61