Den enda handlingen som ålades ovanför himlen

Människor! Ni vet att bönen har en väldig status i islam och att den har väldiga och unika drag. Ett av dragen är att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) inte har föreskrivit den på jorden. När Han ville ålägga samfundet bönen gjorde Han det ovanför den sjunde himlen. Så är inte fallet med de resterande pelarna och plikterna. De ålades på jorden. Det är bara bönen som har ålagts ovanför himlen just för att bönen är unik sett till drag, dygder och ädelhet. När Allâh ville ålägga sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund bönen ålade Han den ovanför den sjunde himlen upprepande gånger för att samfundet skulle inse hur väldig den här bönen verkligen är. Må Allâh låta oss vara bland dem som förrättar den på bästa möjliga sätt och utför dem med koncentration. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

”Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne…”1

Allâh har sagt att de är framgångsrika så länge de tror, ber och är koncentrerade i bönen.

123:1-2