Den enda autentiska hadîthen om al-Kursî

109 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De sju himlarna i jämförelse med al-Kursî är endast som en kastad ring i ödemarken. Tronen jämfört med al-Kursî är som den ödemarken jämfört med ringen.”

Rapporterad av Muhammad bin Abî Shaybah i ”Kitâb-ul-´Arsh”1.

Hadîthen är autentisk via alla intygande vägar.

Hadîthen är ett uttryckligt bevis för att al-Kursî är den största skapelsen efter tronen och en materiell skapelse som existerar av sig själv och ingen immateriell sådan. Däri finns en avvisning av dem som tolkar al-Kursî som makt och vid myndighet, vilket nämns i vissa Qur’ân-tolkningar. Det har rapporterats från Ibn ´Abbâs att han sade att det betyder kunskap, men dess berättarkedja är svag. I berättarkedjan finns Dja´far bin Abîl-Mughîrah som återberättade från Sa´îd bin Djubayr som återberättade från Ibn ´Abbâs. Rapporteringen rapporteras av Ibn Djarîr. Ibn Mandah sade:

”Ibn Abîl-Mughîrah är inte särskilt stark när det kommer till Ibn Djubayr.”2

Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon autentisk hadîth om al-Kursî frånsett denna. Det finns hadîther om att al-Kursî är de två fötternas plats, att den låter liksom en sadel, bärs av fyra änglar med fyra ansikten var och fötter på klippan under den sjunde jorden och så vidare. Inget av det är autentiskt rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

11/114.

2Se ”adh-Dha´îfah” (2/307).