Den dummes lögn

Den dummes lögn handlar om att säga något felaktigt på grund av dumhet. Exempel på det är att han säger att skolastiker är kloka, lärda och visa medan Ahl-us-Sunnah är dumma som inte vet vad texterna betyder. En sådan person är dum. Därför sade Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) i ”al-Fatwâ al-Hamawiyyah” om dem:

”Vissa dumma människor säger att Salafs väg är sundare medan de senare generationernas väg är kunnigare och visare.”

Detsamma gäller den som ser Sûfiyyah och deras handlingar och dyrkan och tycker att de är rättfärdiga och Allâhs troende och gudfruktiga slavar. Vi säger att han är dum. Du känner inte till sanningen om dem. Säg inte att de är rättfärdiga förrän du känner sanningen om dem. Annars är du dum.

Han ljuger alltså. Ursäktas han för sin lögn? Nej, inte om han försummar att forska. Och om han inte kan bättre än så, ursäktas han för sin okunnighet.