Den döve och den stumme

Fråga: Ansvarar den döve och den stumme för sina handlingar liksom alla andra muslimer?

Svar: Den döve och den stumme saknar två sinnen, hörsel och tal. De ser däremot fortfarande. Det han kan begripa av islam via synen ansvarar han för och det han inte kan begripa ansvarar han inte för. Detsamma gäller den som kommunicerar med hörseln och inte begriper teckenspråk – denne är inte heller ansvarig.

Så om han inte förstår något av islam och har antingen två muslimska föräldrar eller också en muslimsk förälder (fader eller moder), så får han samma dom som de och betraktas därmed som muslim. Om han är könsmogen, sinnesfrisk och självständig, vet bara Allâh vad som väntar honom. Men så länge han lever bland muslimer går vi efter det uppenbara och ser honom som muslim. Han får lära sig vissa saker via teckenspråk. Jag vet att vid de dövas institut i ar-Riyâdh talar de teckenspråk snabbare än vad muntligt tal talas. Det finns folk som förklarar saker och ting för dem på teckenspråk. De förstår direkt.