Den döde ligger kvar i hemmet för att anhöriga skall ta farväl av honom

Fråga: Vissa människor låter den döde ligga kvar i hemmet så att de anhöriga skall kunna ta farväl av honom. Vad är domen för det?

Svar: Det opponerar sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

Likaså innebär handlingen en misshandel av den döde om han var from. Om den döde var from och tas ut ur sitt hem, säger hans själ:

”Lämna över mig! Lämna över mig!”2

När den gode personen dör får han reda på att han tillhör paradiset och längtar följaktligen efter begravningen så att han kan njuta av Allâhs lycksalighet. Om han var from och änglarna frågar honom om hans Herre, religion och profet och den döde svarar rätt, öppnas en port till paradiset för honom varefter han börjar njuta av dess nåd och lycksalighet. Dessutom kommer hans grav att utvidgas så långt ögat kan nå. De lärda säger att det är rekommenderat att påskynda begravningsprocessen och att den inte skall uppskjutas.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).

2al-Bukhârî (1316).