Den döde kan inte be

Fråga: Vad är domen för att gå till en grav och be den begravde be Allâh om något för honom?

Svar: Skall den begravde tillbe Allâh? Det säger ingen. Den begravde är död. Den döde kan varken tillbe eller göra någonting annat. Det är ignorans. Den döde skall inte bes om något, vare sig det handlar om bön eller bön om förlåtelse. Det är ju han som behöver att andra ber för honom och ber om förlåtelse för honom.