Den dementes bön

Fråga 5: En gamling är inte medveten om vad han gör på grund av sin ålderdom. Han tvår sig när som helst och han tvår sig korrekt, men han ber inte i tid. Under bönen säger han saker och ting som inte har något med bönen att göra. Han ber den obligatoriska bönen flera gånger om dagen. Är hans bön accepterad? Vad är hans familj skyldig att göra?

Svar: I och med att den här mannen saknar urskiljningsförmåga och kunskap om han är i dyrkan, så är han inte ålagd att be. Han är så pass gammal att han saknar urskiljningsförmåga. Han är lik ett barn som inte är ålagt att be. I det här fallet är pennan upplyft från honom.

Om han har urskiljningsförmåga och någon som påminner honom, måste han be. I så fall skall någon av er säga till honom att göra Takbîr, läsa al-Fâtihah, göra Rukû´, gå uppför Rukû´, göra Sudjûd, sitta mellan Sudjûd och så vidare till den sista pelaren i bönen. Ni belönas för det av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ty samarbete om fromhet och gudsfruktan är lydnad mot Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).